आईसी प्रोग्रामिंग

फिलिफास्ट न केवल एक स्टप पीसीबी निर्माण र विधानसभा सेवाहरु संग ग्राहकहरु लाई प्रदान गर्दछ, तर आईसी प्रोग्रामिंग सेवाहरु संग ग्राहकहरु लाई प्रदान गर्दछ।

हाम्रो पेशेवर ईन्जिनियरिंग टीम ग्राहक आवश्यकताहरु अनुसार नामित आईसी कार्यक्रम गर्न सक्नुहुन्छ।

ग्राहकहरु पूर्ण जलेको जानकारी, जलाउने निर्देशनहरु, र उपकरण पुस्तकहरु जलाउने प्रदान गर्दछ।

हामी न केवल अनलाइन जलाउने तर अफलाइन जलाउने समर्थन गर्दछौं।

5